Klinik Saatleri

Pazartesi - Cuma 10:00 - 19:00
Cumartesi 10:00 - 18:00

Psikoanalitik Diş Hekimliği

İnsan yaşamında çok çeşitli korkular bulunmaktadır. Korku yaşamımızın bir parçası olup, günlük yaşamımızı olumsuz şekilde etkilemektedir. Diş hekimliği korkusu insanların sahip olduğu korkulardan biridir. Bazı araştırmacılar diş hekimliği korkusunun travmatik deneyimlerle veya sosyal öğrenme ile oluştuğunu vurgulamışlardır (Bergren ve arkadaşları 1997). 

Gale (1972) korkunun oluşmasında sadece tıbbi müdahalelerin değil aynı zamanda diş hekiminin hasta ile kurduğu iletişimin, hastaya diş tedavisi ile ilgili yaptığı yorumların da bu korkuya yol açabileceğini ifade etmektedir

Stouthard ve Hoogstraten (1987) diş hekimliği korkusunu, diş hekimini ziyaret etmeye hazır olma, düzenli olarak diş hekimine gitme, ağız bölgesi ile ilgili olarak diş hekiminin yorum yapması ve tedavi süreci olmak üzere dört alanda araştırmış, özellikle diş hekiminin ağız bölgesi ile ilgili yorum yapmasının ve tedavi sürecinin korkuyu arttırdığını belirtmiştir.

 

Diş hekimliği fobisi genellikle bireyin ağız sağlığının ve dolayısıyla genel sağlığının bozulmasına yol açmaktadır.

Diş hekimliği korkusunu doğru bir şekilde değerlendirmek çok önemlidir. Diş hekimliği korkusunun tüm boyutlarının ayrıntılı olarak ortaya çıkarılması gerekir. Hoogstraten, Melenbergh, Stouthard (1993) diş hekimliği kaygısı ile ilgili yapılacak araştırmalarda birden fazla ölçme aracının kullanılması gerektiğini, çünkü hali hazırdaki ölçeklerin diş hekimliği kaygısı kavramını tam olarak kapsamadığını belirtmektedirler.

 

Diş hekimliği korkusu ve bu korkunun tedavisi gelişmiş ülkelerde önemle üzerinde durulan bir konudur.

Toplumumuzda da diş hekimliği korkusu diş hekimine gidiş sıklığının çok az olması ile bire bir bağlantılıdır . dolayısıyla sağlıksız ağız ve dişler beraberinde oluşan sistemik hastalıklar en büyük sağlık sorunlarımız olmuştur.

Kliniğimizde dişhekimliği lorkusu olan hastalarımıza farklı bir yaklaşım sağlıyoruz. Öncelikle korkunun kaynağını profesyonel ekibimizle araştırıyor ve hastanın korkusunun kaynağına göre psikoterapiler düzenliyoruz. Terapiler sonunda hasta hazır olduğunda ağız ve diş sağlığı ile ilgili tedavilere başlıyoruz.

CREATE ACCOUNT

FORGOT YOUR DETAILS?

GET A QUOTE

We'll do everything we can to make our next best project!

TOP