Klinik Saatleri

Pazartesi - Cuma 10:00 - 19:00
Cumartesi 10:00 - 18:00

Estetik Diş Hekimliği

Sanatçı, adeta tabiatın eksik bıraktığı şeyleri tamamlar. Bugün estetiğin en temel kavramı, güzelliktir. Güzellik, çağdan çağa, toplumdan topluma ve insandan insana, hattâ insanın yaşına, mesleğine, içinde bulunduğu sosyal ve psikolojik duruma göre değişen bir değerdir. Zaten insan gerçek bir dünyada kendi koyduğu, yaygın kabul gören değerleriyle yaşar. Bilgilerimizi düzenleyen doğruluk değerleri, ahlâkımızı düzenleyen iyilik değerleri ekonomimizi ve pratik hayatımızı düzenleyen yararlılık değerleri ve estetik hayatımızı düzenleyen güzellik değerleri vardır. Bu değerleri ortaya koyan, bir şeyi iyi, güzel yapan insandır.

Doğadaki güzellik büyük ölçüde simetri ye bağlıdır. Canlıların bedeni sağ ve sol olarak simetriktir. Sanat eserlerinin de güzel olarak algılanmasında simetri çok önemlidir. Harmoninin, temelinde çoklukta birlik bulunur. Evrende herşey çok ve karmaşık gibi görünür. Ama çoklukta birlik sağlanınca bir uyum, bir güç, bir güzellik ortaya çıkar.

Ağız sağlığını kazanırken estetik kazanımları bir tarafa itmemiz mümkün olamaz , hepsi birer bütündür kişinin kendisini daha sağlıklı hissetmesinde en önemli etkenler fizyolojik değil psikolojik etkenlerdir. Bu psikolojik etkenlerin başında da görünüm gelir.

Ağız ve diş sağlığı olarak konuyu ele alırsak ; çapraşık dişler, ayrık dişler,çürük dişler,eksik dişler,sarı dişler,kırık dişler vs. yüzün bütünlüğünü sıkıntıya düşürür ve gülümseyişlerimizi etkiler.Toplumsal iletişimde kendisi ile barışık olan insanlar gülümser ,bu gülümsemeleri rahat yapamıyorsanız sorun var demektir.

Estetik anlamda en iyi görünüm doğala en yakın görünümdür ;yüz şeklinize,ten renginize gülümseme biçiminize bağlı olarak yapılan estetik çalışmalar başarılı çalışmalardır.Doğalı yakalamak ve bunu yansıtabilmek bizim işimiz; dental sektörde gelişen materyaller doğal dişi en iyi nasıl taklit edebilirim mantığı üzerinde çalışmalar sonucunda elde edilmektedir ve bu materyaller profesyonel bakışla birleştirildiğinde sonuca ulaşmak kolay olabılıyor.

Diş aralıkları(diestema) kişinin gülümserken kendine olan özgüveninde eksiklik oluşturabilir.dişler yüz ile bir bütün olarak düşünülmeli dişler arasındaki aralıklar bu bütünlüğü bozar, gelişmiş estetik materyallerle bu aralıkların 1-2 seansda dişlere zarar vermeksizin kapatılması mümkün,dişlerimizin önce yüz ile sonra hayatımızla bütünlüğünü unutmayalım

travma sonucu, kırık olan dişler doğal görünümlerine tek seansda dişlere zarar verilmeden ,dokunulmada estetik materyallerle kavuşturulabilir

Genetik olarak yapılarında boyut farklılığı olan dişlere yine tek seansda ,dişlere dokunulmadan normal görüntüleri verilir.

Eski dolgulardan ,veya dış – iç kaynaklı etkenlerden renk değişikliğine uğramış dişler önce beyazlatma yapılarak doğal rengine sonrada restoratif materyallerle doğal görünümü verilerek onarılır.

Dişte fazla madde kaybı varsa diş dolgusu kaçınılmazdır.Ve genelde arka azı dişlerde uygulanır.Diş dolguları hem estetik olup,hemde çiğneme basınçlarına dirençli, uzun vadede güvenilir bir tedavi şeklidir.

Dolgu yaparken ana kural olarak iyi bir kavite (oyuk) hazırlanır;

ve dişe yapılacak dolguyla çürümeden önceki doğal biçimi tekrar verilmeye çalışılır. Kullanılan dolgu tipi dişin konumuna ve işlevine bağlıdır.

Çiğneme işlevinin çoğunu yapan azı dişleri daha fazla basınca maruz kalırlar ve ön dişlerden daha dayanıklı bir maddeye gereksinimleri vardır.

Önceden en yaygın dolgu malzemesi gümüş amalgam idi ve arka dişlerde kullanılmaktaydı. Bu tür dolgular aslında civa, gümüş ve diğer metal alaşımlarıdır.

Ancak görünümleri itibariyle estetik karşılanmamaktadır.

Yine ön bölge dişlerde madde kaybına bağlı olarak dolgu uygulamaları yapmak gerekebilir.

Porselen dolgular çok fazla madde kaybı olan ve dişin tümden küçültülerek kuron uygulaması gerektiren durumlarda sağlıklı diş dokusunu korumak amaçlı geliştirilmiş bir dolgu yöntemidir.Daha estetik ve kullanışlı olduğundan amalgam dolguların yerine tercih edilmektedir.

İlk seansta dişin hastalıklı bölgeleri dışında, sağlıklı dokusundan tutuculuk için hiçbir aşındırma yapılmadan hazırlanan kavitelerin ölçüleri laboratuara gönderilir. Burada hastanın bu dişine özel hazırlanan dişin eksik olan yapısını tamamlayan porselenden dolgu hazırlanır ve 2. seansta hastanın dişine yapıştırılır.Dişle aynı sertlikte olan bu porselen dolgu, ısırma kuvvetlerinden oluşan kırılmaları önler ve dişin eskisi kadar sağlıklı olmasını sağlar. Diş renginde olduğu için dolgu çıplak gözle ayırt edilemeyecek kadar doğaldır.

Artık tamami ile kişinin kendi dişi ile aynı renkte, dişin formuna uygun olan kompozit dolgular yapılmaktadır. Gözle ayırd edilemeyecek kadar doğal olan bu dolgularda, gelişen cila teknikleri ile zamanla oluşabilecek sigara vb. boyayıcılara bağlı renklenmeler de önlenmektedir. Hasta adeta dişinde hiç dolgu yokmuş gibi uzun yıllar bu sağlıklı ve estetik dolgulu dişlerini kullanırlar

Dişlerin ön yüzlerinde hafif seviyede aşındırma yapıldıktan sonra ince bir tabaka porselen halinde çalışılmış malzemenin dişlerin ön yüzlerine yapıştırılması ile gerçekleştirilen bir protetik çalışmadır. Porselen çok ince bir tabaka halinde hazırlandığından ışığı geçirmesi ve yansıtması doğal dişe çok yakındır ve bu özelliği sayesinde mükemmel estetik sağlar. En önemli bir diğer avantajı dişlerin fazla kesilmemesi ve gerektiğinde bir aşama ileri tedavi yöntemi olan dişin tam kesilerek üzerinin porselen ile kaplanmasına izin vermesidir. 

•İlk seansta hastanın kapanışı ve alışkanlıkları gözden geçirilir.

•Gerekli radyolojik tetkikleri yapılır.

•Fotoğraf analizleri yapılır.

•Diş rengine karar verilir.

•Kompozit dolgular yardımıyla işlem sonrası elde edilecek görüntü hastaya gosterilir.

•Anestezi yapmaya gerek kalmadan dişlerin ön yüzlerinde hafif seviyede aşındırma yapılıp ölçüler alınır.

•İkinci seansta hazırlanan porselen laminate veneer kuronlar hasta üzerinde kontrol edilir. Bu seansta renk, uyum, şekil kontrol edildikten sonra düzeltme gerekiyor ise bir seans daha hasta çağrılır. Eğer sorun yok ise ikinci seansta dişler yapıştırılır ve bir hafta sonra yani üçüncü seansta hasta kontrole çağırılıp son tetkikler ve düzeltmeler tamamlanır.

•Bu seans özellikle dişeti uyumunun incelendiği seanstır.

•Diş fırçalamanın yanı sıra ağız duşu kullanılması

•Ön dişlerle sert gıdalar için koparma işleminin yapılmaması

•Diş sıkma veya gıcırdatma alışkanlığı varlığında gece plağı kullanılması

•Tırnak yeme alışkanlıklarından vazgeçilmesi

• Altı aylık kontrollerin ihmal edilmemesi

CREATE ACCOUNT

FORGOT YOUR DETAILS?

GET A QUOTE

We'll do everything we can to make our next best project!

TOP